www.yanaksoft.com

Помощна система

 

КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ

 

ЕТИКЕТЕН МОДУЛ

Програмата се инсталира заедно с целия пакет от програми “ЯНАК” и е обвързана със същата софтуерна защита. Програмата се използва за отпечатване на различни етикети, касаещи стоките, както и етикети, касаещи контрагентите. Чрез нея може да печатите стелажни етикети, бар код етикети, и други етикети, носещи определена информация за стоката. Освен това може да се използва за отпечатване на етикети, носещи информация за клиентски адреси, като по този начин лесно се надписват пликовете за писма, разбира се, ако изпращате някакви писма към Вашите контрагенти. Удобството при използването на тази програма е, че като сте въвели данните за стоката в основната програма “ЯНАК”, вече имате база данни и през етикетната програма използвате същия начин за търсене на стока, както навсякъде другаде - с търсене по бар код, търсене по име, търсене през номенклатурите или отваряне на справките за доставка и вмъкване автоматично на целия доставен документ за отпечатване на етикети на стоките, присъстващи в него. Поради тази причина в тази програма отново има нива на достъп и при влизане в нея Ви иска парола. Видът и съдържанието на етикета може да направите през програмата в менюто “Настройки на етикет”. Програмата има настройка за вида на принтера, който ще използвате, може да използвате обикновен лазерен принтер, като печатите етикетите на етикетна хартия с формат А4 или специализиран професионален принтер за печат на етикети.

ВАЖНО: Етикетната програма тегли цялата информация от базата на складовата програма. Всички данни, които трябва да се отпечатат в етикета първо трябва да се попълнят в картона на стоката. По този начин се прави един етикет, като в него се задават само общите параметри от вида, какво трябва да пише в етикета, а програмата сама тегли данните от базата.

Печат на бар код етикети за стоките

image004.jpg

 

Всеки оператор на програмата може сам да създаде етикета, такъв какъвто му е нужен. В него може да се постави бар код на стоката, име на стоката, производител, вносител, продажна цена,  срок на годност, забележка, свободен текст, грамаж, и др. С инсталацията на програмата ще получите няколко готови етикета.

В полето “Бар код” въведете кода на стоката или чрез клавиш F4 активирайте търсене по име. В полето “Количество” въведете нужното количество етикети за тази стока и потвърдете с клавиш Enter. След това въведете следващата стока и накрая натиснете бутон “Печат”.

               Може да вмъкнете всички стоки от един документ и така лесно да отпечатите етикетите за стоките от документа. Това ще направите, като отворите справките за документите от менюто “Основни операции” + “Справки”, намерете нужния документ и го активирате с двойно кликване на мишката.

               Може да активирате едновременно голяма група от стоки в етикетната програма, като отворите модул номенклатури от менюто “Основни операции” + “Номенклатури”, селектирате нужните Ви стоки и с десния бутон на мишката натиснете “Активиране на стоката”. Тази опция е удобна за отпечатване на етикети за стелажите, като програмата вмъква автоматично в колоната брой етикети количество 1.

               Ако използвате обикновен принтер и печатите етикетите на хартия с формат А-4, най-често се случва на един лист да се печатат само част от етикетите. За целта е създадена възможност да вмъквате съответния брой празни етикети, така че следващият път, като използвате същия лист с етикети програмата да започне печата от определена точка на листа.

               Може да се печати етикет съдържащ грамаж. Това може да направите, ако сте спазили няколко условия: Бар кодът на стоката трябва да се състои от шест цифри, да е маркирана настройката, че съдържа тегло и стоката да е маркирана, като мерима. Активирайте стоката и въведете едни брой етикет. В полето “Количество в етикета” въведете грамажа на стоката”. С клавиш Insert вмъквате още един етикет съдържащ същият грамаж, който грамаж може да промените. По този начин, ако в магазина влиза стока, която се мери на кантар, за всяко измерено парче може да се лепи етикет съдържащ бар код с грамажа и по този начин да не се налага неговото мерене по време на продажбата. При маркиране на касата с бар код скенера на този етикет ще се изпише от склада съответния грамаж от тази стока. Ако на стоката се разлепват предварително тези етикети, те може да се използват и за описването на стоката в модул доставки, така, както влиза в склада стоката така се и изписва и се намалява възможността за грешка.

               Може да се печати етикет съдържащ количество - бройки. Стоката трябва да има допълнителен бар код от шест цифри, да е включена настройката, че съдържа тегло, но стоката да е маркирана, като броима. При това положение когато въведете в полето съдържащо количество в етикета ще се отпечата етикет, който като се маркира на бар код скенера ще се продадат съответните бройки от стоката.

               Може да се печати етикет съдържащ цена. Това се прави в случаите, когато има преоценена стока. В този случай стоката трябва да има допълнителен бар код който да се състои от шест цифри и да е включена настройката му, че съдържа цена. При това положение в етикетната програма се въвежда съответното количество етикети и в графата “Цена в бар кода” се попълва новата цена на стоката. Тези етикети се разлепват върху преоценените стоки и по този начин на касата, когато бар код скенера прочете този етикет, стоката ще бъде продадена именно на тази цена.

               Може да се печати партида в бар кода.

Настройка на етикет за стоки

               За да печатите етикети на стоките, не е нужно да правите етикет за всяка стока, а само трябва да нагласите, как желаете да изглежда етикета и какви данни да съдържа в себе си, след което за да печатите етикети посочете вида етикет, който ще печатите и изберете стоките за които ще печатите етикет, като за всяка стока определяте по колко етикета ви трябват. След като нагласите етикета, той се запазва и в последствие само се показва, кой вид етикет желаете. За да нагласите етикета натиснете бутон “Настройки на етикет”. Настройките се съдържат в няколко страници.

 

Настройки на етикета

 

image006.jpg              

Тук се нагласят основните характеристики на етикета, като височината и ширината на етикета, колко етикета са разположени на един ред от страницата, колко реда има в една страница, какво е разстоянието между етикетите, както и на какво разстояние отстои първият етикет от горният край на листа и на какво от левият край.

 

Настройки на текст

image008.jpg   

В тази страница се определят възможностите на всеки отделен компонент от етикета. За да нагласите например да се изписва името на стоката, натиснете бутон “Вмъкни компонент” и от настройките “Тип на надписа”, посочете “Име на стоката”. С мишката нагласете точната желана позиция на името в етикета от “Шрифт на текста” определете размера на буквите.

 

Настройки на баркод

image010.jpg 

Тук се правят настройките за печат на баркод в етикета на стоката. За да направите това натиснете бутон “Вмъкни баркод”, след което го наместете на желаната позиция в етикета. Една от важните настройки е “Баркод стандарт”. Тази настройка е важна за да може скенерът да прочете баркода. По принцип при създаване на стоката може да определите за веки от баркодовете на стоката, какъв е стандарта им, но ако там не е зададен стандарт на баркод, програмата ще вземе заложеният стандарт в самия етикет. Това е важно, защото всеки стандарт поддържа определен формат и дължина на цифрите. Например стандартът CodeEAN13, се състои от 13 цифри, но последната цифра се създава автоматично от програмата, като тя се определя по формула и е сума, чрез която скенерът проверява, дали е прочел правилно баркода. Ако тази цифра не е вярна, скенерът няма да прочете нищо. Освен това, ако изберете друг стандарт, например Code Codebar, тази стандарт поддържа кратки кодове, които вие може да си измисляте, но самият скенер трябва да се програмира да чете този вид баркод.

 

Настройка на снимка – виж по долу.

 

Чрез тази настройка може да се постави снимка или лого в етикета. Това се прави, като натиснете бутон “Вмъкни лого” или “вмъкни снимка” и след това посочите пътя до снимката.Зареждане на етикет от файл

 

image016.jpg

 

Печат на етикети с адреси за надписване на писма

За да печатите етикети за писма, пуснете етикетната програма и отворете страницата “Етикети за адреси”.

 

image012.jpg

 

image020.jpg

Първо трябва да натиснете бутона “Настройка на етикета” и да създадете нов етикет. Прочетете по-долу помощният файл.

След като сте избрали етикета натиснете клавиш F8 или натиснете бутон “Добави контрагент” за да отворите модул контрагенти, където може да селектирате един или няколко контрагента и от менюто на десния бутон да щракнете върху “Активирай избраните контрагенти”. Така ще заредите контрагентите в етикетната програма. За да отпечатите етикетите натиснете бутон “Печат”.

 

Настройка на етикета за писма

image012.jpg

За да печатите различни етикети за различни контрагенти не е нужно да правите етикет за всеки контрагент, а трябва да направите един етикет, като в него се залагат компоненти, които компоненти се настройват  какви данни да теглят от програмата. По този начин, когато маркирате определен компонент, че съдържа “ИМЕ”, то той ще тегли името на контрагента от базата данни и ще го попълва в това поле. Така може да посочите етикета, който желаете да печатите и да активирате неограничен брой контрагенти, за които ще печатите етикети.

 

За да нагласите етикет има няколко главни страници

 

Настройки на етикета

                      

Тук се нагласят основните характеристики на етикета, като височината и ширината на етикета, колко етикета са разположени на един ред от страницата, колко реда има в една страница, какво е разстоянието между етикетите, както и на какво разстояние отстои първият етикет от горният край на листа и на какво от левият край.

 

Настройки на текст

 

Когато вмъкнете нов компонент в етикета и го разположете на желаното място, включете настройка от “Тип на надписа”, която настройка определя с какви точно данни от програмата да се попълва този компонент. По същият начин поставете и останалите компоненти, докато напълните етикета с желаните данни.

             

В тази настройка се наглася всеки един от компонентите, какви данни да тегли от базата с данни. Това се прави, като вмъкнете компонент и с мишката включите определен параметър. За всеки отделен компонент може да се определи различен шрифт.

 

Настройки на снимка

               

Чрез тази настройка може да се постави снимка или лого в етикета. Това се прави, като натиснете бутон “Вмъкни лого” или “вмъкни снимка” и след това посочите пътя до снимката.Зареждане на етикет от файл

      

Етикетът се записва във файл с разширение / *.yse /. Този файл може да преместите на друг компютър и да го заредите в програмата. По този начин може да разпространявате различни видове етикети в отделните си офиси.

Бихте могли при нужда да изтеглите готов етикет от нашата интернет страница от адрес: http://www.yanaksoft.com/Import_Excel.htm

Свалянето ще протече по следния начин.

 

Когато започнете да сваляте етикет ще се покаже прозорецът от фиг. 1, Натиснете бутон “RUN”.

 

След това ще се покаже прозорецът от фиг. 2, натиснете отново бутон “RUN”.

 

Най-накрая ще се покаже прозорец от фиг .3. Посочете папката, в която ще запишете файла и натиснете бутон “Инсталирай”.

 

След това пуснете етикетната програма и от менюто "Основни операции" + "Зареди етикет", намерете етикета и го заредете в програмата.

Фиг. 1

File_Download1

 

 

Фиг. 2

Securitu%20Warning

 

Фиг. 3

WinRAR

 

 

 

Екипът на Янак Софт Ви пожелава успешен бизнес.